Ngày soạn:    

Ngày giảng:

 

Tiết 16 - CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN

 

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- HS nêu được đặc điểm ô nhiễm tiếng ồn, nhận biết được ô nhiễm tiếng ôn trong trường hợp cụ thể.

- Nhận biết được tác hại của ô nhiễm tiếng ồn trong thực tế

- HS kể tên được một số vật liệu cách âm thường dùng để chống ô nhiếm tiếng ồn

- HS đề ra được một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn trong những trường hợp cụ thể.

2. Kĩ năng

- HS biết cách sử dụng các vật liệu cách âm trong cuộc sống.

3. Thái độ

- HS có ý thức bảo vệ môi trường, đặc biết là trong việc chống ô nhiễm tiếng ồn.

- HS tích cực tham gia vận động mọi người xung quanh cùng tuyên truyền giữ gìn, cải tạo môi trường chống lại ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường.

II. Đồ dùng dạy hoc

- GV:  Tranh ảnh về ô nhiễm tiếng ồn.

- HS: SGK, SBT, các bài báo về ô nhiễm tiếng ồn.

III. Phương pháp

Đàm thoại hỏi đáp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, thí nghiệm, thông báo.

IV. Tổ chức giờ học

Khởi động (5p)

GV: Cho HS nghe các clip về: bài hát quê hương; Tiếng ồn giao thông, tiếng máy nổ sau đó hỏi: Trong các âm thanh trên, âm thanh nào em muốn nghe? ; âm thanh nào em không muốn nghe?Tại sao?

HS: Thích nghe bài hát quê hương, vì dễ chịu, gợi nhớ tình cảm về quê hương…….

Không thích nghe tiếng ôn giao thông, tiếng máy nổ làm cho con người khó chịu, căng thẳng, học tập, làm việc mất tập trung………

GV: Trong cuộc sống của chúng ta sẽ vô cùng tẻ nhạt và khó khăn nếu như thiếu âm thanh, nhưng âm thanh quá to, dài sẽ gây khó chịu cho người xung quanh, vậy để tìm hiểu một số biện pháp chống lại những âm thanh khó chịu đó ta học bài hôm nay.

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Ghi bảng

Hoạt động 1. Tìm hiểu tác hại của tiếng ồn đối với cuộc sống con người: 10 ph.

Mục tiêu:

- Nhận biết được đặc điểm ô nhiễm tiếng ồn

- HS nêu được tác hại của ô nhiễm tiếng ồn đối với cuộc sống và sức khỏe của con người.

Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh về ô nhiễm tiếng ồn, máy chiếu, clip về tác hại của tiếng ồn đối với con người.

 

- GV chiếu Slide 1. Tổ chức cho HS HĐ cá nhân trong 2p trả lời C1, trình bày chia sẻ trước lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV chiếu Slide 2,3,4  phân tích cho HS

- Vậy ô nhiễm tiếng ồn là tiếng ồn có đặc điểm như thế nào? (Chiếu Slide 5 nhấn mạnh cho HS)

- Để nhận biết ô nhiễm tiếng ồn, cá nhân đọc TLC2 (Chiếu Slide 6)

- GV: như vậy các em đã biết ô nhiễm tiếng ồn có tác hại rất lớn đến cuộc sông và sinh hoạt của con người, hãy xem Clip về tiếng ồn, cá nhân cho biết tác hại cụ thể của tiếng ồn

- GV chiếu Slide 7 cho HS tìm hiểu một số tác hại

- Tiếng ồn không chỉ ảnh hưởng tới con người mà còn ảnh hưởng tới các sinh vật biển, cùng xem clip sau (Slide 8)

- Với những tác hại vô cùng lớn của ô nhiễm tiếng ồn thì chúng ta phải có biện pháp như thế nào để giảm bớt ô nhiễm tiếng ồn, ta chuyển sang phần 2

 

- Quan sát máy chiếu, trả lờix C1, Trình bày chia sẻ trước lớp

H1: Tiếng ồn to, không kéo dài, không ảnh hưởng tới sức khỏe con người, không gây ô nhiễm tiếng ồn

H2,3: Tiếng ồn to, kéo dài, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, gây ô nhiễm tiếng ồn

 

 

- HS: là tiếng ôn to, kéo dài, làm ảnh hưởng sấu đến sức khỏe của con người.

- Cá nhân tại chỗ trả lời C2

 

- HS xem Clip nêu được

+ Gây mệt mỏi, khó chịu

+ mất tập trung trong học tập và làm việc

+ Mắc bệnh về tai, tim đập nhanh, huyết áp tăng, viêm loét dạ dày, đau đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khái niệm

Tiếng ồn gây ô nhiễm là tiếng ồn to và kéo dài làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người.

C2

 

 

Tác hại

- Công việc

- Sức khỏe

- Tâm lí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2. Các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn: 22 ph

Mục tiêu:

- HS kể tên được các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn. HS chỉ ra được các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn trongtrường hợp cụ thể.

Đồ dùng dạy học: Máy chiếu, bảng nhóm, bút dạ.

 

 

- Tổ chức cho HS thi, nêu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn mà em biết

- GV chốt lại bằng các Slide 9,10,11,12

- GV chiếu Slide 13, yêu cầu HS HĐ cá nhân tại chỗ trả lời, chia sẻ trước lớp

- GV chốt lại, ngoài cách trên em còn cách nào khác làm giảm tiếng ôn không

- GV chiếu Slide 14, yêu cầu cá nhân tại chỗ trả lời, chia sẻ trước lớp

 

- Ở gia đình em có thường xuyên bị ô nhiếm tiếng ồn không? Thường sử dụng biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn nào?

- Chốt kiến thức và vận động HS tích cực tuyên truyền vận động mọi người xung quanh cùng tham gia giữ gìn, cải tạo môi trường, chống lại ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường.

 

 

- HS thảo luận nhóm lớn ra bảng phụ, đại diện trình bày chia sẻ trước lớp

 

 

 

- HS lựa chọn đáp an đúng

 

 

- Tuyên truyền người thân, bạn bè, giữ gìn, cải tạo môi trường, hạn chế ô nhiễm tiếng ồn.

 

- Vật chặn âm: Kính, gỗ, bê tông

- Vật phản xạ âm tốt: Kính, lá  cây

 

II. Tìm hiểu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn:

(SGK-43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 3. Củng cố: 6 ph

Mục tiêu: HSvận dụng được kiến thức vừa học trả lời một số câu hỏi thực tế.

 

- GV chiếu Slide 5, yêu cầu HS quan sát, đọ câu hỏi

- Chiếu Slide 16,17 cho HS phân tích,làm tương tự Slide 18 nếu còn thời gian

- GV tổng kết lại bài bằng sơ đồ tư duy (Slide 19

 

- HS quan sát tranh Slide 15, tại chỗ trình bày chia sẻ Slide 16,17

 

 

 

 

- HS lắng nghe, ghi nhớ

III. Vận dụng:

C5

 

C6

 

Tổng kết - Hướng dẫn vê nhà:2p

* Tổng kết: Qua bài học hôm nay các em cần ghi nhớ:

- Trong bài học hôm nay, chúng ta đã nghiêm cứu về tác hại của ô nhiễm tiếng ồn và đề xuất cắc biện pháp làm giảm ô nhiễm tiếng ồn, chúng ta cũng tìm hiểu vai trò của vật liệu chống ồn.

* Hướng dẫn về nhà

- Về nhà tìm hiểu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn tại các nơi: Bệnh viện lớn, công trường khai thác đá, trên đường phố.