Năm học 2017-2018 trường THCS Vĩnh Yên có 24 cán bộ giáo viên, nhân viên, tổng số 11 lớp với 361 học sinh chia thành 04 dân tộc anh em. Trong đó có 116 em dân tộc H’Mông, 228 em ...